REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ DLA GIMNAZJUM nr 6 W GDAŃSKU

extra_toc

 


 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie gimnazjum.

2. W celu należytego zabezpieczenia odzieży uczniów szatnia jest zamykana na klucz oraz otwierana przez pracownika szkoły w wyznaczonych godzinach zgodnych z planem zajęć.

3. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie na zastępcze w miesiącach od listopada do kwietnia.

 

4 .W szatni zabrania się: wytrząsania piasku i błota z obuwia – przed wejściem do szkoły należy skorzystać z wycieraczek.

5. Zabrania się pozostawiania -w szatni cennych przedmiotów (dokumentów, portfeli, telefonów, kluczy itp…) za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

6. Uczniowie mogą korzystać tylko z tych boksów, które są przyporządkowane ich klasie.

7. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły odpowiedzialnemu za ich bezpieczeństwo.

8.  Uczniowie opuszczają szatnię niezwłocznie po przebraniu się.

9. W trakcie zajęć lekcyjnych szatnia jest zamknięta, zabrania się wchodzenia do szatni podczas trwania lekcji za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. wcześniejszego wyjścia ze szkoły w wyniku zwolnienia ucznia z części zajęć, wyjścia na konkursy, zawody, zajęcia pozaszkolne.

10. W czasie przerw obowiązuje zakaz przebywania uczniów w szatni.

11. Po skończonych zajęciach uczniowie udają się do szatni pod opieką nauczyciela.

12. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych, pobieranie okryć i obuwia możliwe jest tylko z nauczycielem prowadzącym te zajęcia lub z wychowawcą.

13. Uczniowie zobowiązani są do zachowania w szatni porządku i spokoju, należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno krzyczeć, popychać się oraz stwarzać niebezpiecznych sytuacji.

14. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu odpowiadającemu za bezpieczeństwo lub innemu pracownikowi szkoły.

15. Wobec uczniów łamiących zasady określone w regulaminie wyciągane będą konsekwencje, co skutkuje obniżeniem oceny z zachowania zgodnie z WSO.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
Gimnazjum nr 6
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zso6gdansk/

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes