UWAGA! EGZAMINY POPRAWKOWE!

W związku z remontem budynku naszej szkoły sierpniowe egzaminy poprawkowe odbędą się w Pawilonie Przystani Wioślarskiej szkoły, jaka usytuowana jest za halą sportową. 

Kalendarz roku szkolnego ZSO nr 6 na rok 2016/17

 

 

TERMIN

 

WYDARZENIE

MIEJSCE

UWAGI

30.08.2016

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Godz.:11:00

Aula

 Zakończenie klasyfikacji  rok  szkolny 2015/2016

 kalendarz roku szkolnego  Sprawozdanie

 z nadzoru i ewaluacji za rok  2015/2016

 Zmiany statutu, WSO, zespoły  przedmiotowe

 i zadaniowe,

 regulaminy:  porządkowy,  wycieczek, dyżurów, rady  pedagogicznej,

 e-dziennik.

 

01.09.2016

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego

 Klasy pierwsze

 Gimnazjum i liceum - godz. 8:30

 

 Klasy drugie i trzecie

 liceum godz.: 9:30

 

 

 Hala sportowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2016 

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Godz. 14:15

 

 

 

 

 

 Spotkanie z rodzicami klas  pierwszych gimnazjum godz.: 17:00

 Spotkanie z rodzicami klas  pierwszych liceum 17:30

 

 Aula

 

 

 

 

 

 

 

 Aula

 

 Program wychowawczy ZSO,

 kalendarz imprez              i  uroczystości szkolnych,

 WDN - 2016/2017

 

 

 

13.09.2016

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Godz. 14:15

 

 

 Spotkania zespołów

 Godz. 15:30

 

 

 

 

 

 Spotkania  wychowawców
 z rodzicami

 Godz.: 17:00

 

 

 

 

 Spotkanie Rady Rodziców

 Godz.: 18:00

 

 Aula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sale lekcyjne

 

 

 

 

 

 

 Czytelnia LO

 plan nadzoru pedagogicznego,  plan ewaluacji.

 

 

 analiza wyników egzaminów i  wnioski

 do pracy w roku szkolnym  2016/2017 – zespoły  przedmiotowe.

 

 

 - Klasy trzecie gimnazjum godz.  16:45-aula

 - Klasy trzecie LO
 godz. 17:15-aula

 

 

 

 program wychowawczy szkoły,  ubezpieczenie

20. 09.2016

 Szkolenie nauczycieli UONET+

 GODZ. 12:00-17:30

 SALA KOMPUTEROWA

 

21-23.09.2016

 Wyjazd integracyjny klas  pierwszych  LO

 Ślubowanie

 

 Władysławowo/Hel

 

04.10.2016

 

 Spotkania zespołów  wychowawczych

 Aula

 Zapoznanie z opiniami i  orzeczeniami uczniów.

14.10.2016

 

 

 Ślubowanie klas pierwszych  gimnazjum 9:30

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Godz.: 11:00 

 

 Aula

 

 Aula

 

 

25.10.2016

 Szkoleniowe posiedzenie Rady  Pedagogicznej „OBALAMY MITY”

 Godz.:15:00

 Spotkanie Rady Rodziców

 Godz.: 16:30

 

 Spotkania  wychowawców i  nauczycieli z rodzicami

 Godz.: 17:00

 

  Aula

 

 

 

 LO czytelnia 102

 Gim. sala011

 

 Sale lekcyjne

 

 

31.10.2016

 Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

 

 Gimnazjum i Liceum

01.11.2016

 Dzień Wszystkich Świętych

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

11.11.2016

 Święto Niepodległości

 

 

 

Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych

15.11.2016 

 Szkoleniowe posiedzenie Rady  Pedagogicznej

 Godz.:15:00

 

 

 

  Spotkania zespołów   przedmiotowych 

  i zadaniowych

 

 

 

 

 indywidualne spotkania nauczycieli i  wychowawców z rodzicami

 godz. 17:00- 18:00

 

 

 Aula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedury przeprowadzenia  próbnego egzaminu maturalnego  i gimnazjalnego,

 

 omówienie i analiza wyników    egzaminów gimnazjalnych i  maturalnych,

 program działań
 na podstawie analizy wyników  egzaminów.

 

22-25.11. 2016

 Próbny egzamin maturalny z  OPERONEM

 Sale lekcyjne

 Uczniowie klas trzecich LO

 

06-08.12.2016

 Próbny egzamin gimnazjalny z  OPERONEM

 Sale lekcyjne

 Uczniowie klas trzecich  Gimnazjum

 

13.12.2016

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Godz.:15:00

 

 

 

 Spotkanie Rady Rodziców

 Godz.: 16:30

 

 Spotkania  wychowawców

 i nauczycieli z rodzicami

 Godz.: 17:00

 

 aula

 

 

 

 

 

 LO czytelnia 102

 Gim. Sala 011

 

 Sale lekcyjne 

 

 

 

 

 

 

 Informacja o ocenach,  zagrożenia oceną    niedostateczną na koniec  półrocza.

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.2016 - 31.12.2016

 

06.01.2017

 

 Święto Trzech Króli

 

 

Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych

 

10.01.2017

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej –  klasyfikacja godz.15:00

 

 Spotkanie Rady Rodziców

 Godz.: 16:30

 

 Spotkania  wychowawców

 i nauczycieli z rodzicami

 Godz.: 17:00

 

 Aula

 

 

 

 Czytelnia LO

 i gimnazjum

 

 Sale lekcyjne

 Ostateczny termin wystawiania  ocen  za

I półrocze do 05.01.2017

 

 

 

 

 Oceny za I półrocze

 

FERIE ZIMOWE 16.01-29.01.2017

 

21.02.2017 

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej –  sprawy bieżące

 Godz.:15:00

 Spotkania zespołów  przedmiotowych
 i zadaniowych.

 

 

14.03.2017

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 godz. 15:00

 

 

 

 Spotkanie Rady Rodziców

 Godz.: 16:30

 

 

 Spotkania  wychowawców 
 i nauczycieli z rodzicami

 Godz.: 17:00

 

 Aula

 

 

 

 

 

 Czytelnia LO

 Czytelnia gimnazjum

 

 Sale lekcyjne

 

 Procedury organizacji

 i przeprowadzenia egzaminu  gimnazjalnego i maturalnego.

 

 

 - rodzice klas trzecich  gimnazjum- godz. 16:45 aula –  procedury organizacji

 i przeprowadzenia egzaminu  gimnazjalnego.

 

 - Informacja o ocenach,  zagrożenia oceną    niedostateczną na koniec roku  klas trzecich LO.

06-08.04.2017

 Rekolekcje kościoła katolickiego

 

 

 Spotkania zespołów  przedmiotowych

 i zadaniowych

 Godz.:12:15

 

 

 LO - odbywa się pięć    pierwszych lekcji wg planu,

 Gimnazjum odbywają się trzy  pierwsze lekcje wg planu,

 

  kl.III LO próbna matura ustna  z   języka angielskiego

 

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 13.04-18.04.2017

 

19.04.2017

 Egzamin Gimnazjalny – część  humanistyczna

 Godz.:9:00

 

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

20.04.2017

 EGZAMIN GIMNAZJALNY – część  matematyczno-przyrodnicza

 Godz.:9:00

 

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

21.04.2017

 EGZAMIN GIMNAZJALNY – język  obcy nowożytny

 Godz.:9:00

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

25.04.2017

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej  -  klasyfikacja klas III LO

 

 Godz.:14:00

 

 Aula

 Procedury organizacji

 i przeprowadzenia egzaminu  maturalnego.

 

28.04.2017

 ZAKOŃCZENIE ROKU  SZKOLNEGO KLAS III LO

 GODZ.:12:00

 

  Aula/sala teatralna

 

01.05.2017

 Święto Pracy

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

 

02.05.2016

 Dzień Flagi Rzeczypospolitej  Polskiej

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

 

03.05.2017

 Święto Konstytucji 3 Maja

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

 

04.05.2017 

 EGZAMIN MATURALNY

  –PP język polski

 godz.: 9:00

  - PR język polski

 godz.: 14:00

 

 

  Dzień wolny
  od zajęć dydaktycznych

05.05.2017

 EGZAMIN MATURALNY

 - PP matematyka

  godz.: 9:00

 

 

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

08.05.2017

 EGZAMIN MATURALNY

 – PP język angielski

  godz.: 9:00

  - PR język angielski

 godz.: 14:00

 

 

 Dzień wolny
 od zajęć dydaktycznych

09.05-24.05.2017

  EGZAMINY MATURALNE

 Zgodnie z harmonogramem CKE

 

 Zajęcia

 w gimnazjum

 i liceum wg planu

 

16.05.2017 

 Spotkania zespołów  przedmiotowych
 i zadaniowych

 Godz.:15:00

 

 Spotkanie Rady Rodziców

 Godz.: 16:30

 

 

 Spotkania  wychowawców  i  nauczycieli z rodzicami

 Godz.: 17:00

 

 Aula

 

 

 

 

 Czytelnia LO

 Czytelnia gimnazjum 

 

 Sale lekcyjne

 

 

 

 

 

 Informacja o ocenach,  zagrożenia oceną    niedostateczną na koniec roku  szkolnego.

 

29.05. – 31.05. 2017

 

 klasy drugie gimnazjum - test  diagnostyczny – część  humanistyczna,
 matematyczno-przyrodnicza, język  obcy nowożytny

 klasy drugie liceum -  test  diagnostyczny
 z języka polskiego, 
 matematyki, języka obcego  nowożytnego

 

 

 Pozostali uczniowie zajęcia wg  planu

03.06.2017

 Odpracowanie zajęć           
 z 16. 06.2017 – piątek

 Lekcje wg planu  LO i Gimnazjum

  

 Prezentacja projektu  gimnazjalnego – Gdańsk  miastem trzech rzek

13 .06.2017

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Godz.:15:00

 - klasyfikacja

 - wnioski o stypendia

 

 

 Ostateczny termin wystawiania  ocen   rocznych do 12.06.2017,

 procedury egzaminów  poprawkowych i promocji  warunkowej,

 Zagadnienia na egzaminy  poprawkowe, zadania na  egzaminy część ustna i  pisemna  do 19.06.2017,

 Uczniowie odbierają zagadnienia  i poinformowani o terminie  egzaminów 20.06.2017

 

15.06.2017

 BOŻE CIAŁO

 

 Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

 

16.06.2017

 Zajęcia odpracowane 03.06.2017

 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

23.06.2017

 Zakończenie roku szkolnego  2016/2017

 Aula

 

27.06.2017

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 Godz.:10:00

 

 

 

 Podsumowanie pracy
 w roku szkolnym 2016/2017,

 sprawozdania z pracy zespołów  przedmiotowych

 i zadaniowych.

21.08-25.08.2017

Egzaminy poprawkowe

 

 Harmonogram zostanie podany   20.06.2017 r.

 

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

VI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6

ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

Tu jesteśmy:

 

 

 

 

 

 

 

Zastępstwa na bieżący dzień. 

Po kliknięciu na kartę zastępstwa wyświetlają sę w osobnej zakładce przeglądarki. Sprawdzaj każdorazowo datę wyświetlanego dnia. W sytuacji braku zastępstw na dany dzień wyświetlają się dane z poprzednich tygodni!!!

 

        

 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes