Zaległe prace z informatyki klasy Ic GIM

extra_toc

Ostateczny termin oddania zaległych prac z informatyki mija dnia 9 maja b.r. Do wykonania są 3 zaległe zadania.

Praca do wykonania na lekjcji w dniu 24 kwietnia.
Wszystkich uczniów obecnych na lekcji obowiązuje wykonanie poniższej pracy na ocenę.
Pozytywnie wykonana praca oceniona co najmniej na ocenę dobrą zalicza zaległe zadanie drugie z wymienionych poniżej.

do wykonania:

 1. Na swoim koncie szkolnego google.doc utworzyć document tekstowy. Zawiera odpowiedni tytuł i jest podpisany imieniem i nazwiskiem.
 2.  Na wybrany pzrez siebie temat związany z Twoimi zainteresowaniami wyszukaj w sieci 6 atrakcyjnych ilustracji z czego:
  •  trzy ilustracje mają byc oznaczone ze zgodą na ponowne użycie
  •  trzy ilustracje mają być oznaczone ze zgodą na ponowne użycie z modyfikacją
 3. Wstaw te ilustracje do dokumentu i nadaj każdej z nich swój własny tytuł
 4. Każdą ilustrację wdokumencie oznacz odpowiednio infografika z tekstem podającą możliwość jej dalszego wykorzystania. Źródło: https://creativecommons.pl/ Najkorzystniej w: linku: WYBIERZ LICENCJĘ: https://creativecommons.org/choose/?lang=pl
 5. Utworzy dokument udostępnij nauczycielowi na jego szkolny adres 

Zaległe zadania:

 1. Zadanie pierwsze.
  Ilustracje w dokumencie tekstowym:
  1. Należy wykonać dowolny dokument tekstowy z łaczonymi d niego ilustracjami i przesłąć go mailem na adres nauczyciela. Założenia dla wykonania pracy:
   1. Dokument powonien mieć sensowną dowolną treść i do tej treści mieć odpowiednio dobrane ilustracje.
   2. Ilustracje poiwinny być sensownie umiszczone w stosunku do tektu (opcje: oblewanie tekstem, za tekstem)
   3. Na najwyższą ocenę dokument musi mieć tło graficzne (ilustracja za tekstem). Powinno być do bycia tłem odpowiedznio przystosowane porgramem do obróbki grafiki.
   4. W przypisach dokumeny należy okreslić skąd są zaczerpnęte ilustracje. (musimy miec gwarancję, ze nie łamią praw autorskich)
   5. Oceniana będzie równiez estetykadokumentu i jego wartość informacyjna.

     
 2. Zad​​anie drugie.
  Dotyczy przestrzegania praw autorskich praw autorskich oraz licencji CREATIVE COMMONS
  1. ​Należy wyszukać w sieci co najmniej 5 ilustracji na dowolnie wybrany temat jakie są w sieci dostępne na licencji CC. Przynajmniej dwie z tych ilustracji powinny miec ikreśloną licencję zezwalającą nie tylko na ponowne ich publikowanie ale pozwalające je dodatkowo twórczo przetwarzać.
  2. Ilustracje powinny zostać opublikowane w liście do nauczyciela i odpowiednio być oznaczone licencją CC.
   Przypominam, że wszystkie informacje potrzebne do wykonania zadnia znajdują się w serwisie: creativecommons.pl   
    
 3. Zadanie trzecie.
  Formularz zbierające dane w internecie

  Na lekcji nauczyciel co najmniej dwa razy pokazywał w jaki sposób w Google DOCS można wykonać dowolny formularze do gromadzenia danych. Zadanie polega na utworzeniu na swoim koncie szkolnych GOOGLE DOCS formularza dowolnej SENSOWNEJ (!!!!!!) pod względem treści ankiety. Ankieta powinna:  
  1. Wykorzystywać co najmniej 4 różne formaty zbierania danych.
  2. Mieć okreslony opis (cel ankiety) oraz opisane poszczególne pola ankiety.
  3. Powinna być udostępniona nauczycielowi w trybie do edycji
  4. Powinna być wysłana z prośbą o wypełnienie co najmniej do 3 osób.
  5. Najwyższe oceny będą miały ankiety, które będą miały bardziej urozmaiconą forme graficzną.
  6. Jak to zrobić było pokazywane na lekcji co najmniej 2 razy. Jesli ktoś nie pamięta/ nie uważał na lekcji to pełna informacj jak to zrobić dostępna jest w systemie pomocy GOOGLE DOCS.

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
Gimnazjum nr 6
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zso6gdansk/

 

Free Joomla! template by Age Themes